Šiame nuostabiame, bet ir audringame, nesaugiame pasaulyje būna, kad žmogus jaučiasi vienišas, nesuprastas, kartais pasimetęs savo jausmuose, mintyse, jį kamuoja nerimas, įvairios baimės, įtampos stresai, depresinės nuotaikos. Žmogui sunku bendrauti, prisitaikyti gyvenime, jis nesijaučia laimingas, nesidžiaugia, linkęs kaupti pyktį ir nuoskaudas.

 

Gydytoja psichiatrė - psichoterapeutė Rūta Avižonienė

Taurakalnio sveikatos namai - Valančiaus g. 7-13

1980 m baigiau Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą. Nuo 1986 metų dirbu psichiatre Vilniaus Psichikos sveikatos centre, vadovauju I ūmiam moterų skyriui.

Nuo 1996 m. dirbu ir psichoterapeute – baigiau Suomijos gydytojų sąjungos organizuotus psichoanalitinės psichoterapijos kursus, taip pat kursus apie asmenybių psichodinaminį supratimą, psichosomatiką, priklausomybių psichodinaminę sampratą, kognityvinės ir elgesio terapijos įvadinį kursą.

Gydau vaistais ir psichoterapija.

Žmogaus psichika - sudėtingas reiškinys. Tai įvairiomis proporcijomis besireiškiantys jausmai, emocijos, nuotaika, suvokimas, mąstymas, savivoka, elgesys. Dažnai ligos priežastis slypi asmenybės netobulume, klaidingame suvokime, neadaptyviame elgesyje, užstrigimas vidiniuose ir išoriniuose konfliktuose. Pačiam žmogui tai pakeisti yra sunku dėl jo psichikoje esančių psichologinių gynybos mechanizmų. Psichoterapija yra gydymas psichologinių metodų visuma. Tai nėra paprastas paciento nuraminimas ar padrąsinimas. Psichoterapija siekia ne tik pašalinti simptomus, bet ir atskleisti sutrikimo priežastis, moko nugalėti iškylančius sunkumus, performuoti tvirtus neadaptyvius emocinius modelius, geriau save pažinti ir suprasti, išmokti bendrauti su aplinkiniais be nerimo ir baimės, brandžiai spręsti asmenybės psichologines problemas. Ir jaustis laimingesniam.