Psichozė

Nuolatinį psichozinio lygio sutrikimą turintys žmonės, tai gana įvairi žmonių grupė, bandanti drastiškais adaptacijos būdais tvarkytis su visaapimančiu siaubu. Visi jų simptomai gali būti suprantami kaip siaubo išgyvenimas ir gynybos nuo jo. Gydymas gali būti pritaikytas individualiai, kaip ir bet kokiam kitam pacientui ir, kaip ir kitiems pacientams, svarbios tos pačios žmogaus būties problemos.